Nhân ngày Sức khỏe răng miệng Thế giới 20.3:

Những chiếc răng đau và nỗi khổ tâm của vị giáo sư

GS Trịnh Đình Hải - Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam rất trăn trở về tình trạng bệnh răng hàm mặt của người Việt Nam hiện nay. Ảnh: THÙY LINH
GS Trịnh Đình Hải - Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam rất trăn trở về tình trạng bệnh răng hàm mặt của người Việt Nam hiện nay. Ảnh: THÙY LINH