BÚT KÝ - PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Những cái bắt tay từ hai nửa bán cầu

Cựu chiến binh Việt và Mỹ bắt tay nhau trước khi trồng cây trên chiến trường Khe Sanh cũ.
Cựu chiến binh Việt và Mỹ bắt tay nhau trước khi trồng cây trên chiến trường Khe Sanh cũ.
Cựu chiến binh Việt và Mỹ bắt tay nhau trước khi trồng cây trên chiến trường Khe Sanh cũ.