Nhắm mắt bắt cua

Những con cua như thế này, thương lái tại Năm Căn thu vào chỉ 160.000 đồng/kg
Những con cua như thế này, thương lái tại Năm Căn thu vào chỉ 160.000 đồng/kg
Những con cua như thế này, thương lái tại Năm Căn thu vào chỉ 160.000 đồng/kg
Lên top