Nha Trang, người nước ngoài "múa gậy..." (Kỳ 1): Mờ ám bên trong các showroom

Khách Trung Quốc thanh toán bằng cách quẹt thẻ bên trong các showroom. Ảnh: PV
Khách Trung Quốc thanh toán bằng cách quẹt thẻ bên trong các showroom. Ảnh: PV
Khách Trung Quốc thanh toán bằng cách quẹt thẻ bên trong các showroom. Ảnh: PV