Nhà thuốc “chui” bao vây công nhân

Nhà thuốc bán mỹ phẩm, bảo hiểm xe máy... bảng hiệu không thể hiện giấy phép đăng ký kinh doanh, dược sĩ... Ảnh: L.T
Nhà thuốc bán mỹ phẩm, bảo hiểm xe máy... bảng hiệu không thể hiện giấy phép đăng ký kinh doanh, dược sĩ... Ảnh: L.T