Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Nhà sắt” giữa đại ngàn

Niềm vui trong ngôi nhà tiện ích. Ảnh: T.H
Niềm vui trong ngôi nhà tiện ích. Ảnh: T.H