Nhà kho rách thành “trường chuẩn quốc gia”

Bà con bức xúc vì cơ sở vật chất khang trang tiền tỉ của trường hai lần Chuẩn Quốc gia này không được dùng cho con cháu họ học.
Bà con bức xúc vì cơ sở vật chất khang trang tiền tỉ của trường hai lần Chuẩn Quốc gia này không được dùng cho con cháu họ học.
Bà con bức xúc vì cơ sở vật chất khang trang tiền tỉ của trường hai lần Chuẩn Quốc gia này không được dùng cho con cháu họ học.
Lên top