Kỳ 11:

Người Việt, đừng tự đầu độc: Vẫn xử phạt kiểu... “gãi ngứa”

Một cơ sở thu mua chuyên “tắm” hóa chất khi bị phát hiện chỉ nộp phạt có… 30 triệu đồng và bị tiêu hủy mấy tạ sầu riêng như thế này. Ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN
Một cơ sở thu mua chuyên “tắm” hóa chất khi bị phát hiện chỉ nộp phạt có… 30 triệu đồng và bị tiêu hủy mấy tạ sầu riêng như thế này. Ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN
Một cơ sở thu mua chuyên “tắm” hóa chất khi bị phát hiện chỉ nộp phạt có… 30 triệu đồng và bị tiêu hủy mấy tạ sầu riêng như thế này. Ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN
Lên top