Người viết “cổ tích” cho thầy cô vùng biển Tây

ThS Nguyễn Thị Minh Giang thăm hỏi tình hình học tập của học sinh đảo Lại Sơn (xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải).
ThS Nguyễn Thị Minh Giang thăm hỏi tình hình học tập của học sinh đảo Lại Sơn (xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải).
ThS Nguyễn Thị Minh Giang thăm hỏi tình hình học tập của học sinh đảo Lại Sơn (xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải).
Lên top