Người vá đường đặc biệt

Bà Thu trong một lần vá đường. Ảnh: T.L
Bà Thu trong một lần vá đường. Ảnh: T.L
Bà Thu trong một lần vá đường. Ảnh: T.L