Cuộc thi bút ký - phóng sự về 50 năm chiến thắng Khe Sanh:

Người trở về từ chảo lửa Khe Sanh

Đại úy Hồ Văn Xang biểu diễn động tác bắn cung. Ảnh: QUANG ĐẠI
Đại úy Hồ Văn Xang biểu diễn động tác bắn cung. Ảnh: QUANG ĐẠI
Đại úy Hồ Văn Xang biểu diễn động tác bắn cung. Ảnh: QUANG ĐẠI