Người thay đổi khái niệm “kiểm lâm” nơi đại ngàn Nà Hẩu

Kiểm lâm Thịnh cùng trẻ em tại Nà Hẩu.
Kiểm lâm Thịnh cùng trẻ em tại Nà Hẩu.
Kiểm lâm Thịnh cùng trẻ em tại Nà Hẩu.
Lên top