Người săn mây số một ở đại ngàn Y Tý

Sùng A Hờ và du khách chinh phục đỉnh Lảo Thẩn.
Sùng A Hờ và du khách chinh phục đỉnh Lảo Thẩn.