Người ơn của làng chài An Bàng

Lê Ngọc Thuận, người ơn của làng chài An Bàng. Ảnh: H.V.M
Lê Ngọc Thuận, người ơn của làng chài An Bàng. Ảnh: H.V.M
Lê Ngọc Thuận, người ơn của làng chài An Bàng. Ảnh: H.V.M

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top