Người lính A Pa Chải

Một cánh bướm bất chợt đậu trên đôi vai của Quỳnh, mới 20 tuổi. Quỳnh kể, ban đầu vào quân đội thì thấy vất vả và bỡ ngỡ, từ việc nghe kẻng, nghe còi phải hiểu hiệu lệnh nhưng khi đã quen thì thấy vui vì được sống cùng nhiều anh em, và cảm thấy tự hào vì
Một cánh bướm bất chợt đậu trên đôi vai của Quỳnh, mới 20 tuổi. Quỳnh kể, ban đầu vào quân đội thì thấy vất vả và bỡ ngỡ, từ việc nghe kẻng, nghe còi phải hiểu hiệu lệnh nhưng khi đã quen thì thấy vui vì được sống cùng nhiều anh em, và cảm thấy tự hào vì