Người đầu tiên gọi hang Sơn Đoòng là... Hồ Khanh

Lên top