Người cựu binh chở che làng biển

Ông Lừng bên bộ lưới mà mình khôi phục để giữ nghề vàng lưới rùng, vàng lưới rẹo. Ảnh: TT
Ông Lừng bên bộ lưới mà mình khôi phục để giữ nghề vàng lưới rùng, vàng lưới rẹo. Ảnh: TT
Ông Lừng bên bộ lưới mà mình khôi phục để giữ nghề vàng lưới rùng, vàng lưới rẹo. Ảnh: TT
Lên top