BỎ NGHI THỨC ĐÂM TRÂU TRONG LỄ HỘI Ở QUẢNG NAM:

Người Cơ Tu giã từ “săn máu”

Nghi thức đâm trâu đã được người Cơ Tu ở Quảng Nam loại bỏ khỏi các lễ hội truyền thống của mình từ xuân 2017. Ảnh: T.H
Nghi thức đâm trâu đã được người Cơ Tu ở Quảng Nam loại bỏ khỏi các lễ hội truyền thống của mình từ xuân 2017. Ảnh: T.H