Người chống “trời” cứu 71 trẻ em mồ côi, khuyết tật

Thầy Đinh Minh Nhật - người chống “trời”, cứu sống các em nhỏ. Ảnh: Đình Văn
Thầy Đinh Minh Nhật - người chống “trời”, cứu sống các em nhỏ. Ảnh: Đình Văn