Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người bỏ bạc tỉ sưu tầm hiện vật chiến tranh

Ông Hà giới thiệu về chiếc điện thoại dã chiến của quân đội ta. Ảnh: P.V
Ông Hà giới thiệu về chiếc điện thoại dã chiến của quân đội ta. Ảnh: P.V