Ngư dân vùng “điểm nóng” đã chuyên tâm bám biển

Tàu cá của ngư dân Trần Văn Lộc trúng đậm tôm, cá thu về 20 triệu sau một ngày ra khơi. Ảnh: TRẦN TUẤN
Tàu cá của ngư dân Trần Văn Lộc trúng đậm tôm, cá thu về 20 triệu sau một ngày ra khơi. Ảnh: TRẦN TUẤN
Tàu cá của ngư dân Trần Văn Lộc trúng đậm tôm, cá thu về 20 triệu sau một ngày ra khơi. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top