Ngư dân bỏ biển lên bờ

 Làng biển Tam Thanh, TP.Tam Kỳ giờ đã nổi tiếng với tên mới, gắn với dịch vụ du lịch là làng bích họa.  Ảnh: Thanh Hải.
Làng biển Tam Thanh, TP.Tam Kỳ giờ đã nổi tiếng với tên mới, gắn với dịch vụ du lịch là làng bích họa. Ảnh: Thanh Hải.
Làng biển Tam Thanh, TP.Tam Kỳ giờ đã nổi tiếng với tên mới, gắn với dịch vụ du lịch là làng bích họa. Ảnh: Thanh Hải.