Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngư dân bỏ biển lên bờ

 Làng biển Tam Thanh, TP.Tam Kỳ giờ đã nổi tiếng với tên mới, gắn với dịch vụ du lịch là làng bích họa.  Ảnh: Thanh Hải.
Làng biển Tam Thanh, TP.Tam Kỳ giờ đã nổi tiếng với tên mới, gắn với dịch vụ du lịch là làng bích họa. Ảnh: Thanh Hải.