Ngôi nhà chung của những người bán vé số nghèo xứ Quảng

Ngôi nhà của vợ chồng anh Đức trở thành ngôi nhà chung của các bà, các cô bán vé số nghèo 
ở Quảng Ngãi. Ảnh: P.N
Ngôi nhà của vợ chồng anh Đức trở thành ngôi nhà chung của các bà, các cô bán vé số nghèo ở Quảng Ngãi. Ảnh: P.N