Nghịch lý nuôi bò vắt sữa: Chính quyền ở đâu khi người nuôi bò sữa đang “chết” dần vì bệnh “soma”?

Ông Đào Văn Hôn đang cho bò ăn cỏ nhưng lòng cảm thấy bất an
Ông Đào Văn Hôn đang cho bò ăn cỏ nhưng lòng cảm thấy bất an
Ông Đào Văn Hôn đang cho bò ăn cỏ nhưng lòng cảm thấy bất an
Lên top