Nghĩa tình “xóm chạy thận”

Bà Khai đang rút lấy lõi đồng trong sợi dây điện mà bà vừa nhặt được sáng nay khi đưa ông Chuẩn lên viện chạy thận.
Bà Khai đang rút lấy lõi đồng trong sợi dây điện mà bà vừa nhặt được sáng nay khi đưa ông Chuẩn lên viện chạy thận.
Bà Khai đang rút lấy lõi đồng trong sợi dây điện mà bà vừa nhặt được sáng nay khi đưa ông Chuẩn lên viện chạy thận.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top