Ngày đầu bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018: Nhiều hình thức mua vé, khách vẫn trắng tay

Mặc dù việc đặt vé trên mạng thuận lợi, không nghẽn mạng, nhưng nếu hành khách vào chậm sẽ hết chỗ đặt vé các chặng ngắn. Ảnh: MINH QUÂN
Mặc dù việc đặt vé trên mạng thuận lợi, không nghẽn mạng, nhưng nếu hành khách vào chậm sẽ hết chỗ đặt vé các chặng ngắn. Ảnh: MINH QUÂN
Mặc dù việc đặt vé trên mạng thuận lợi, không nghẽn mạng, nhưng nếu hành khách vào chậm sẽ hết chỗ đặt vé các chặng ngắn. Ảnh: MINH QUÂN