Ngân hàng Sữa mẹ - Hành trình yêu thương

Các bà mẹ tình nguyện hiến tặng sữa đều được tập huấn, kiểm tra sức khỏe để có được những giọt sữa an toàn nhất cho trẻ.
Các bà mẹ tình nguyện hiến tặng sữa đều được tập huấn, kiểm tra sức khỏe để có được những giọt sữa an toàn nhất cho trẻ.