Nam Giang, rừng lim trăm tuổi bị hạ sát

33 cây lim xanh cổ thụ bị cưa hạ trong thời gian dài nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết. Ảnh: LP
33 cây lim xanh cổ thụ bị cưa hạ trong thời gian dài nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết. Ảnh: LP