Mưu sinh trong rừng Cần Giờ

Người thợ săn cua đang cố gắng kiếm sống giữa trùng điệp rễ đước.
Người thợ săn cua đang cố gắng kiếm sống giữa trùng điệp rễ đước.