Mưu sinh ở bãi rác "tử thần"

Bãi rác tử thần âm ỉ “nhả” khói độc, đây là nơi mang lại nguồn thu nhập chính của bà Viện. Ảnh: QUỐC QUÂN
Bãi rác tử thần âm ỉ “nhả” khói độc, đây là nơi mang lại nguồn thu nhập chính của bà Viện. Ảnh: QUỐC QUÂN
Bãi rác tử thần âm ỉ “nhả” khói độc, đây là nơi mang lại nguồn thu nhập chính của bà Viện. Ảnh: QUỐC QUÂN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM