Mưu sinh giữa “đất hứa” Sài Gòn

Phút nghỉ ngơi của bà Nga và những người phụ nữ Quảng Ngãi ở công viên 30-4. 	Ảnh: KQ - MQ
Phút nghỉ ngơi của bà Nga và những người phụ nữ Quảng Ngãi ở công viên 30-4. Ảnh: KQ - MQ
Phút nghỉ ngơi của bà Nga và những người phụ nữ Quảng Ngãi ở công viên 30-4. Ảnh: KQ - MQ
Lên top