Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mùa này lũ lại không về

Tình trạng sạt lở cửa sông, cửa biển đến hồi báo động khi lũ không về ĐBSCL. Ảnh: N.H
Tình trạng sạt lở cửa sông, cửa biển đến hồi báo động khi lũ không về ĐBSCL. Ảnh: N.H