Mùa này lũ lại không về

Tình trạng sạt lở cửa sông, cửa biển đến hồi báo động khi lũ không về ĐBSCL. Ảnh: N.H
Tình trạng sạt lở cửa sông, cửa biển đến hồi báo động khi lũ không về ĐBSCL. Ảnh: N.H