Mua bán Giấy chứng minh nhân dân dễ như... mua rau

Cảnh mua bán Giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác (Hình ảnh cắt từ clip do phóng viên Báo Lao Động thực hiện).
Cảnh mua bán Giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác (Hình ảnh cắt từ clip do phóng viên Báo Lao Động thực hiện).
Cảnh mua bán Giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác (Hình ảnh cắt từ clip do phóng viên Báo Lao Động thực hiện).