“Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh“

Bức tượng mẹ Suốt bên bờ Bắc dòng Nhật Lệ nhắc nhớ một thời chiến tranh gian khổ mà hào hùng.
Bức tượng mẹ Suốt bên bờ Bắc dòng Nhật Lệ nhắc nhớ một thời chiến tranh gian khổ mà hào hùng.