BÚT KÝ- PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Máu đỏ và rừng xanh

Lực lượng bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trước giờ tuần tra. Ảnh: VT.
Lực lượng bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trước giờ tuần tra. Ảnh: VT.
Lực lượng bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trước giờ tuần tra. Ảnh: VT.
Lên top