PHẬN NGƯỜI TẠI MỎ VÀNG QUẢNG NAM:

Mất tích, vàng và máu!

Ngôi nhà của Hồ Văn Tài - công nhân mất tích trong quá trình bỏ trốn khỏi mỏ vàng. Ảnh: HƯNG THƠ
Ngôi nhà của Hồ Văn Tài - công nhân mất tích trong quá trình bỏ trốn khỏi mỏ vàng. Ảnh: HƯNG THƠ
Ngôi nhà của Hồ Văn Tài - công nhân mất tích trong quá trình bỏ trốn khỏi mỏ vàng. Ảnh: HƯNG THƠ
Lên top