Mắc kẹt trong Thành Hoàng Đế

Cổng Thành Hoàng Đế. Ảnh: X.N
Cổng Thành Hoàng Đế. Ảnh: X.N
Cổng Thành Hoàng Đế. Ảnh: X.N