“Mắc cạn” trên những cụm - tuyến dân cư

Nhà bà Điệp tiết kiệm từng giọt nước. Ảnh: L.T
Nhà bà Điệp tiết kiệm từng giọt nước. Ảnh: L.T
Nhà bà Điệp tiết kiệm từng giọt nước. Ảnh: L.T
Lên top