THỔ CHÂU - CHƯA GẦN ĐẢO... KHÔNG XA (KỲ 1):

“Mắc cạn” giữa biển khơi

Bãi Ngự - “mặt tiền” của đảo Thổ Châu - nhìn từ trên cao chỉ lác đác vài tàu đánh cá quy mô nhỏ.
Bãi Ngự - “mặt tiền” của đảo Thổ Châu - nhìn từ trên cao chỉ lác đác vài tàu đánh cá quy mô nhỏ.
Bãi Ngự - “mặt tiền” của đảo Thổ Châu - nhìn từ trên cao chỉ lác đác vài tàu đánh cá quy mô nhỏ.
Lên top