Ma trận các loại ma túy "trá hình": Thâm nhập thế giới “bóng cười”

Lạm dụng khí cười sẽ phụ thuộc và nghiện, khi thiếu khí cười dễ bị trầm cảm. Ảnh: TL
Lạm dụng khí cười sẽ phụ thuộc và nghiện, khi thiếu khí cười dễ bị trầm cảm. Ảnh: TL
Lạm dụng khí cười sẽ phụ thuộc và nghiện, khi thiếu khí cười dễ bị trầm cảm. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top