Kỳ 4 loạt phóng sự “Trụ trì uống rượu tây, nhắm tiết canh!

Lý luận kiểu “hàng tôm hàng cá” của sư trụ trì “ngày nào cũng say“

Sư Thích Minh Thịnh hút thuốc lào sòng sọc và phát ngôn "vô cùng sốc" trong cuộc đối thoại với chúng tôi
Sư Thích Minh Thịnh hút thuốc lào sòng sọc và phát ngôn "vô cùng sốc" trong cuộc đối thoại với chúng tôi
Sư Thích Minh Thịnh hút thuốc lào sòng sọc và phát ngôn "vô cùng sốc" trong cuộc đối thoại với chúng tôi
Lên top