“Luật ngầm” xe dù bến cóc và lợi ích nhóm giữa Thủ đô: Phớt lờ cả văn bản chỉ đạo của Thủ tướng!

Nhà xe “XE Việt Nam” xếp khách mà không có lực lượng chức năng nào xử lý. Ảnh: PV
Nhà xe “XE Việt Nam” xếp khách mà không có lực lượng chức năng nào xử lý. Ảnh: PV
Nhà xe “XE Việt Nam” xếp khách mà không có lực lượng chức năng nào xử lý. Ảnh: PV