Lừa cả người tâm thần đi làm ngư phủ

Châu Hoài Tâm (áo đỏ) và Danh Thanh Hùng kể lại sự việc.
Châu Hoài Tâm (áo đỏ) và Danh Thanh Hùng kể lại sự việc.