Lũ quét ở mỏ vàng Mà Sà Phìn

Những gì còn lại sau trận lũ tối 19.8 tại thôn Mà Sà Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Những gì còn lại sau trận lũ tối 19.8 tại thôn Mà Sà Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.