Lũ đi qua chỉ còn... nước mắt

Trở về sau lũ, ngôi nhà của chị Điệp không còn. 6 người phải sống chung trong căn lều tạm. Ảnh: Hoài Thu
Trở về sau lũ, ngôi nhà của chị Điệp không còn. 6 người phải sống chung trong căn lều tạm. Ảnh: Hoài Thu