Lớp học tình thương và những học sinh kiên quyết không... tốt nghiệp

Các em không ai biết chữ nên cô giáo rất vất vả. Ảnh: NGỌC BẢO
Các em không ai biết chữ nên cô giáo rất vất vả. Ảnh: NGỌC BẢO
Các em không ai biết chữ nên cô giáo rất vất vả. Ảnh: NGỌC BẢO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top