Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lời thỉnh cầu cháy bỏng của hai mẹ con hiến tạng

Chị Sương bên Tuấn mắc bệnh loạn dưỡng cơ, nằm bại liệt một chỗ ở căn nhà thuê ở khu phố Ninh Tịnh, phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: NHIỆT BĂNG
Chị Sương bên Tuấn mắc bệnh loạn dưỡng cơ, nằm bại liệt một chỗ ở căn nhà thuê ở khu phố Ninh Tịnh, phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: NHIỆT BĂNG