Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lời kể xúc động về Lời thề Độc lập từ một nhân chứng lịch sử

71 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập (Ảnh: Internet)
71 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập (Ảnh: Internet)