Loạn “phân lô, bán nền” trên đất nông nghiệp Pleiku

Khu vực xẻ bán 320 lô đất dự trữ phát triển công - nông nghiệp trái phép ở xã Diên Phú (TP.Pleiku). Ảnh: ĐÌNH VĂN
Khu vực xẻ bán 320 lô đất dự trữ phát triển công - nông nghiệp trái phép ở xã Diên Phú (TP.Pleiku). Ảnh: ĐÌNH VĂN
Khu vực xẻ bán 320 lô đất dự trữ phát triển công - nông nghiệp trái phép ở xã Diên Phú (TP.Pleiku). Ảnh: ĐÌNH VĂN