Liêu xiêu nơi cuối Việt - Kỳ 1: Những ngôi làng vắng bóng phụ nữ

Ngày càng có nhiều đàn ông miền Tây ở nhà chăm con, làm việc nhà... để vợ đi làm xí nghiệp. Ảnh: H.V.M
Ngày càng có nhiều đàn ông miền Tây ở nhà chăm con, làm việc nhà... để vợ đi làm xí nghiệp. Ảnh: H.V.M
Ngày càng có nhiều đàn ông miền Tây ở nhà chăm con, làm việc nhà... để vợ đi làm xí nghiệp. Ảnh: H.V.M
Lên top